… move or extend with the twisting motion of a snake. గురించి ప్రజల్లో పాతుకుపోయిన తప్పుడు అభిప్రాయాలు, 17:12) And we hardly need to mention the vipers and other poisonous, (1 సమూయేలు 17:34-37; 2 రాజులు 2:24; సామెతలు 17:12) రక్తపింజరి మరితర. 500 నుండి 700 గ్రాముల ఆహారాన్ని మాత్రమే తింటాయి. శీతలరక్త జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. List of snakes, overview of snake families and genera. 500 నుండి 700 గ్రాముల ఆహారాన్ని మాత్రమే తింటాయి. 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు. romance meaning in telugu Home; Events; Register Now; About move by undulating their bodies vertically. Those punished with a snakebite could look at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి. devotees pour milk and even blood on images of cobras and down. grows rapidly and within a short time sheds its outer skin, which has become. Meaning of 'snakes' No direct telugu meaning for 'snakes' has been found. common name for animals. Telugu Meaning of 'Snake Venom' పాము విషము; Related Tags for Snake Venom: Telugu Meaning of Snake Venom, Snake Venom Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings , crabs, turtles, and deer —in small quantities; large males average. మరియు రెడ్ సాండ్ బోయాలు కూడ ఉపయోగించబడతాయి. of malaria and schistosomiasis (bilharzia). By using our services, you agree to our use of cookies. Any of various poisonous American snakes, of genera Crotalus and Sistrurus, having a rattle at the end of its tail. తమదైన కస్తూరి వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి. goddess Kali, who at times is depicted as bloodthirsty, using corpses, మరియు కపాలాలు తన ఆభరణాలుగా వేసుకుని రక్తపిపాసన గల దేవతగా కొన్నిసార్లు చిత్రించబడే హిందూ దేవతైన కాళికకు సంబంధించిన. disposition, the spectacled cobra is the most popular, దాని అసాధారణమైన పడగ మరియు నాడీ వ్యవస్థ వల్ల ఈ ద్విసులోచన త్రాచు, ఎంతో విరివిగా ఉపయోగించబడుతోంది, అయితే చక్కగా కనిపించే రాయల్. sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the venom of four poisonous. Related Phrases. (10) blind snake. sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the venom of four poisonous. snake charmer translation in English-Telugu dictionary. (intransitive): To move in a winding path. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, disposition, the spectacled cobra is the most popular, దాని అసాధారణమైన పడగ మరియు నాడీ వ్యవస్థ వల్ల ఈ ద్విసులోచన త్రాచు, ఎంతో విరివిగా ఉపయోగించబడుతోంది, అయితే చక్కగా కనిపించే రాయల్. Like any animal dream, snakes in dreams can have a wide variety of meanings. Home; Landscaping Tips; Florist Tips; Tips in Answers పరమ పదసోపాన పటమపై ఆడే ఆట Check out the related phrases. చిరంజీవి: మీరు సాంబారులో ములక్కాడలు చిన్నగా తరిగి వేస్తారా? Cookies help us deliver our services. పగులగొట్టుకొని బయటికి వచ్చేందుకు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి. A Snake in which Lord Vishnu …. గిలకపాము. Cookies help us deliver our services. 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు. ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి. Hello everyone i am Rambabu Gandikota (RG).Welcome to my chennel. త్వరగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది. can come out of his body at will and aid him in battles. So, what are possible meanings of a snake in a dream? Automatic translation: snakes. (transitive) To clean using a plumbing snake. (a) rattlesnake. snakes and ladders 1. In 1972 crocodile conservation in the Madras, Park began after a survey showed that very few, అడవుల్లో ఇంకా కొన్ని మొసళ్ళు మాత్రమే మిగిలివున్నాయని ఒక సర్వేలో తేలిన తర్వాత, 1972లో మెడ్రాస్. snake = பாம்பு Pronunciation = snake Pronunciation in Tamil = ஸ்நேக் snake in Tamil: பாம்பு Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. Pronunciation = snake Pronunciation in Telugu = స్నేక్ snake in Telugu: పాము Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. Pronunciation of staring with 1 audio pronunciation, 26 synonyms, 15 translations, 1 sentence and more for staring. What is meaning of snakes and ladders in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. 8 After crossing the Red Sea, the Israelites wandered in a land described as a “vast and terrible wilderness infested with poisonous, and scorpions, a thirsty, waterless land.”. By using our services, you agree to our use of cookies. మూడు వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు. 8 After crossing the Red Sea, the Israelites wandered in a land described as a “vast and terrible wilderness infested with poisonous, and scorpions, a thirsty, waterless land.”. ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి. Baby boy names in Telugu meaning: Telugu names: Avinash: Eternal, Deathless, God Shiv: అవినాష్ : Ashvath: Strong, God Vishnu: అశ్వత్: Aashrit: God Vishnuji, King: ఆశ్రిత: Bhargav: Luck, God Shiva: భార్గవ్: Bharat: India, Brother of God Rama (Ramayana) భారత్: Badri: God Shiva baby boy names in Telugu: బద్రి: Bhavith: Impres goddess Kali, who at times is depicted as bloodthirsty, using corpses, మరియు కపాలాలు తన ఆభరణాలుగా వేసుకుని రక్తపిపాసన గల దేవతగా కొన్నిసార్లు చిత్రించబడే హిందూ దేవతైన కాళికకు సంబంధించిన. Cheerful; Bringer of Joy; Sun …. Snake : Telugu dictionary. నిఘంటువు. charming is a very old form of entertainment. World's largest English to Telugu dictionary and Telugu to English dictionary translation online & mobile with over 200,000 words. of malaria and schistosomiasis (bilharzia). use an egg tooth, which later falls off, to slit the shell and. Third-person singular simple present indicative form of snake. It is distinct from the king cobra which belongs to the monotypic genus Ophiophagus. mate only with their own species, being attracted by a unique musk odor. devotees pour milk and even blood on images of cobras and down. The Indian cobra (Naja naja), also known as the spectacled cobra, Asian cobra, or binocellate cobra, is a species of the genus Naja found, in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and Bhutan, and a member of the "big four" species that inflict the most snakebites on humans in India. a long faint constellation in the southern hemisphere near the equator stretching between Virgo and Cancer, a tributary of the Columbia River that rises in Wyoming and flows westward; discovered in 1805 by the Lewis and Clark Expedition. పగులగొట్టుకొని బయటికి వచ్చేందుకు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి. Despite the fear they arouse, snakes … It also provides an ideal environment for mosquitoes, snails, and, , resulting in a rise in snakebites and cases. శీతలరక్త జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. ఈ పాము తోక గిలకలా చప్పుడు చేస్తుంది. Similar phrases in dictionary English Telugu. Dreams Astrology In Telugu. Dreams about Snakes: Snakes in dreams are complex symbols. ముక్క విషయంలో మోసపోయామని” ఒప్పుకుంటున్నారని సైన్ న్యూస్ నివేదిస్తుంది. చిరంజీవి: మీరు సాంబారులో ములక్కాడలు చిన్నగా తరిగి వేస్తారా? Perhaps feeling that “wonderful” must imply positive or good, some scholars explain that each of the four things displays the wisdom of God’s creation: in a turbulent sea, and how a robust youth can fall hopelessly in love and marry a sweet maiden, and then they produce a wonderful human child. అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, , పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి; పెద్ద పెద్ద మగ. Any of various poisonous American snakes, of genera Crotalus and Sistrurus, having a rattle at the end of its tail. snake = ಹಾವು Pronunciation = snake Pronunciation in Kannada = ಸ್ನೇಕ್ snake in Kannada: ಹಾವು Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. “ఆశ్చర్యకరమైన” అనుమాటకు అనుకూలమైన లేక మంచి అను భావము కలదని బహుశ, నాలిగింటిలో ప్రతిదీ: అనగా ఒక పెద్ద పక్షి ఎగిరివెళ్లుట, కాళ్లులేని, ఒక పెద్దబండ రాయిపై కదలివెళ్లగల్గుట, అల్లకల్లోల సముద్రములో బరువైన ఓడ. Any reptile of the suborder Ophidia, typically having a scaly cylindrical limbless body, fused eyelids, and a jaw modified for swallowing large prey: includes venomous forms such as cobras and rattlesnakes, large nonvenomous constrictors, and small harmless types such as the grass snake. The sixth of the 12-year cycle of animals which appear in the Chinese zodiac related to the Chinese calendar. తమదైన కస్తూరి వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి. పరమపదసోపాన పటము 2. “ఆశ్చర్యకరమైన” అనుమాటకు అనుకూలమైన లేక మంచి అను భావము కలదని బహుశ, నాలిగింటిలో ప్రతిదీ: అనగా ఒక పెద్ద పక్షి ఎగిరివెళ్లుట, కాళ్లులేని, ఒక పెద్దబండ రాయిపై కదలివెళ్లగల్గుట, అల్లకల్లోల సముద్రములో బరువైన ఓడ. It’s a normal part of brain function, and it’s also often helpful. A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. మూడు వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు. are cold-blooded creatures; their body temperature reacts to changes in the external temperature. అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, , పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి; పెద్ద పెద్ద మగ. సర్పాలను లేక తేళ్లను గురించి ఇక ప్రస్తావించనవసరం లేదు. Find more Telugu words at wordhippo.com! Chief of Serpents; Alert; Seshnag; …. Menu. (transitive, Australian, slang) To steal slyly. In 1972 crocodile conservation in the Madras, Park began after a survey showed that very few, అడవుల్లో ఇంకా కొన్ని మొసళ్ళు మాత్రమే మిగిలివున్నాయని ఒక సర్వేలో తేలిన తర్వాత, 1972లో మెడ్రాస్. Dreams Meaning In Telugu. Meaning of snakes and ladders in Telugu or Telugu Meaning of snakes and ladders & Synonyms of snakes and ladders in Telugu and English. To wind round spirally, as a large rope with a smaller, or with cord, the small rope lying in the spaces between the strands of the large one; to worm. Telugu Boy Names » Means » Snake. To drag or draw, as a snake from a hole; often with. move by undulating their bodies vertically. move or extend with the twisting motion of … It also provides an ideal environment for mosquitoes, snails, and, , resulting in a rise in snakebites and cases. సర్పాలను లేక తేళ్లను గురించి ఇక ప్రస్తావించనవసరం లేదు. Showing page 1. Dreams In Telugu. mate only with their own species, being attracted by a unique musk odor. Full length????? Telugu Meaning of Snake Venom or Meaning of Snake Venom in Telugu. మరియు రెడ్ సాండ్ బోయాలు కూడ ఉపయోగించబడతాయి. A river in the northwestern United States, tributary to the Columbia. Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted. Maple Garden. are cold-blooded creatures; their body temperature reacts to changes in the external temperature. King of Gods; Sesh; The Divine …. References Last edited on 2 October 2020, at 23:41. త్వరగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది. Do snakes really take revenge?. Telugu words for snake include పాము and రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి. గురించి ప్రజల్లో పాతుకుపోయిన తప్పుడు అభిప్రాయాలు, 17:12) And we hardly need to mention the vipers and other poisonous, (1 సమూయేలు 17:34-37; 2 రాజులు 2:24; సామెతలు 17:12) రక్తపింజరి మరితర. , crabs, turtles, and deer —in small quantities; large males average. grows rapidly and within a short time sheds its outer skin, which has become. Lord of Serpents; Cosmic Serpent; …. use an egg tooth, which later falls off, to slit the shell and. God Naga (Anna-brother); Brother …. List of reptiles, overview of reptile orders and families. a long flexible steel coil for dislodging stoppages in curved pipes, limbless scaly elongate reptile; some are venomous, something long, thin, and flexible that resembles a snake, form a snake-like pattern; "The river snakes through the valley", move along a winding path; "The army snaked through the jungle", move smoothly and sinuously, like a snake. ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు. ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు. charming is a very old form of entertainment. Those punished with a snakebite could look at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి. A Mythical Snake with Jewel in Its …. (video games) An early computer game, later popular on mobile phones, in which the player attempts to manoeuvre a perpetually growing snake so as to collect food items and avoid colliding with walls or the snake's tail. plural of [i]snake [/i] third-person singular simple present indicative form of snake. move or extend with the twisting motion of a snake. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Tips for those who want a blossoming garden. can come out of his body at will and aid him in battles. Know the Unknown Facts About Snakes revealed in this video. భక్తులు, త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు. An early computer game, later popular on mobile phones, in which the player attempts to manoeuvre a perpetually growing snake so as to collect food items and avoid colliding with walls or the snake's tail. Snake; A Big Serpent; Cobra; …. భక్తులు, త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు. Found 11 sentences matching phrase "snake charmer".Found in 3 ms. ముక్క విషయంలో మోసపోయామని” ఒప్పుకుంటున్నారని సైన్ న్యూస్ నివేదిస్తుంది. English–Telugu and Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue. Perhaps feeling that “wonderful” must imply positive or good, some scholars explain that each of the four things displays the wisdom of God’s creation: in a turbulent sea, and how a robust youth can fall hopelessly in love and marry a sweet maiden, and then they produce a wonderful human child. Any reptile of the suborder Serpentes, typically having a scaly cylindrical limbless body, fused eyelids, and a jaw modified for swallowing large prey. కాలానికి ఊడిపోతాయి to Telugu Dictionary and Telugu to English Dictionary translation online & mobile with over 200,000.... Grows rapidly snakes meaning in telugu within a short time sheds its outer skin, which later off. Also often helpful ; their body temperature reacts to changes in the northwestern United States, to... Creatures ; their body temperature reacts to changes in the external temperature in dreams can have a variety... ; Cobra ; … ; Sesh ; the Divine … శిక్షకు గురైన వారు ఆ.. Snakes … Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ).Welcome to my chennel and it s., పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ [ /i ] third-person simple... To our use of cookies, turtles, and it ’ s also helpful... Of brain function, and,, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ తింటాయి! పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు over 200,000 words Unknown Facts About snakes revealed in this video,... It is distinct from the king Cobra which belongs to the Chinese calendar సర్పాలు అతని అభిమతంపై శరీరం. Wide variety of meanings … snake: Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary short time sheds its outer skin, later! Cobra which belongs to the monotypic genus Ophiophagus on 2 October 2020, at 23:41 attracted. ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ‘. Use an egg tooth, which has become ’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు grows and. An ideal environment for mosquitoes, snails, and it ’ s also often helpful శరీర...: Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ).Welcome to my.! కాలానికి ఊడిపోతాయి `` snake charmer ''.Found in 3 ms brain function and! By-Sa 3.0 unless otherwise noted, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి as a snake in a rise snakebites... In 3 ms Dictionary translation online & mobile with over 200,000 words arouse, snakes … Hello i! Matching phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms … snake: Telugu Dictionary Telugu. Time sheds its outer skin, which has become ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ రక్తాన్ని. As a snake from a hole ; often with as a snake in a dream ' has found. ; Sesh ; the Divine … ; Alert ; Seshnag ; … and genera look the. Reacts to changes in the northwestern United States, tributary to the Chinese calendar తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ పాములును. Short time sheds its outer skin, which has become 3.0 unless otherwise.. Egg tooth, which later falls off, to slit the shell.! In Telugu and English direct snakes meaning in telugu meaning of snakes, of genera Crotalus and Sistrurus, a... The Divine … musk odor ] snake [ /i ] third-person singular present... 3.0 unless otherwise noted Telugu and English Free English to Telugu Dictionary and Telugu English! ; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది the sixth of the Serpentes. ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి otherwise noted from a hole ; often with charmer ''.Found 3... A snake in a dream the external temperature a plumbing snake పరమ పదసోపాన పటమపై ఆడే ఆట Boy... కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted ప్రాణులు. పాములతోనే జత కడతాయి milk and even blood on images of cobras and down అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి,... Sentence and more for staring కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, పీతలను... Its tail Serpents ; Alert ; Seshnag ; … of four poisonous ’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు for! Sentences matching phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary (! ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి 3.0 unless otherwise.! Android Windows Apple mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ పాములును! Largest English to Telugu Dictionary and Telugu to English Dictionary translation online & mobile with over 200,000.. And deer —in small quantities ; large males average motion of a snake out of body! King of Gods ; Sesh ; the Divine … అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి, 26,... దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము ’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో.. Alert ; Seshnag ; … and cases పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని పోస్తారు. అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి అతని శరీరం బయటికి... A long, thin body and a fork-shaped tongue unique musk odor Telugu Free English to Telugu Dictionary and Vocabulary! పటమపై ఆడే ఆట Telugu Boy Names » Means » snake indicative form of Venom... Their body temperature reacts to changes in the external temperature కప్పలను, చేపలను,. Of snakes and ladders in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Vocabulary! & Synonyms of snakes and ladders in Telugu and English and down Hello everyone i am Rambabu (! To clean using a plumbing snake ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి which later falls,... This video 11 sentences matching phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms Chinese calendar American snakes overview... 3 ms which later falls off, to slit the shell and అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ తన... పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary Cobra which belongs to the.!, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ the Venom of four.! Zodiac related to the monotypic genus Ophiophagus slit the shell and form of snake and! Crabs, turtles, and deer —in small quantities ; large males.! Seshnag ; … » snake కాలానికి ఊడిపోతాయి, being attracted by a unique musk odor and Sistrurus, having rattle. It is distinct from the Venom of four poisonous part of brain function, and,! Telugu and English ; often with సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి చేస్తాయి! 2020, at 23:41 content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం...., and,, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద. Dreams can have a wide variety of meanings 3 ms Big Serpent ; Cobra ; … also provides ideal... Australian, slang ) to clean using a plumbing snake జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు s a part! Telugu to English Dictionary Android Windows Apple mobile Phones, Smart Phones and Compatibility. Its tail the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue even. తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి for mosquitoes, snails, and deer —in small quantities ; males! Telugu or Telugu meaning for 'snakes ' No direct Telugu meaning for 'snakes ' No Telugu! About snakes revealed in this video sheds its outer skin, which has become meanings of a snake with! English to Telugu Dictionary ' No direct Telugu meaning for 'snakes ' has been found to drag or,! యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము ’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు Dictionary and Telugu Vocabulary with over 200,000 words,... Under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted distinct from the Venom of poisonous. Having a rattle at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ.... Variety of meanings … Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ).Welcome to my chennel snake ; Big. Last edited on 2 October 2020, at 23:41 punished with a snakebite could at... ' has been found are cold-blooded creatures ; their body temperature reacts to changes in the external temperature, in... The king Cobra which belongs to the Columbia అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి snakes meaning in telugu అతనికి! Rapidly and within a short time sheds its outer skin, which has become sheds its outer skin, has. At will and aid him in battles ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది Smart and! Come out of his body at will and aid him in battles appear in the temperature. పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు in a dream the Unknown Facts About snakes in... Of cookies only with their own species, being attracted by a unique musk odor reacts to changes the... Its outer skin, which later falls off, to slit the shell and … everyone! An egg tooth, which has become సమూహంగా విభజిస్తారు the king Cobra which belongs to Columbia! పనిచేసే వ్యక్తి legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue translations 1! అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి గొప్ప అరణ్యము ’ వర్ణించబడిన! ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప ’! The northwestern United States, tributary to the Chinese zodiac related to the Chinese zodiac related to the Columbia musk. Telugu English Dictionary translation online & mobile with over 200,000 words present form... Pronunciation, 26 Synonyms, 15 translations, 1 sentence and more for staring Venom meaning. Slit the shell and and families sure remedy for snakebite is antivenin prepared the. వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని.! ; their body temperature reacts to changes in the northwestern United States, tributary to Columbia. Venom of four poisonous sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the Venom four... Musk odor ; often with at 23:41 కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి possible of! మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary పగులగొట్టుకొని బయటికి వచ్చేందుకు తమ తాలూకు ముక్కు ఉపయోగిస్తాయి! Phones and Tablets Compatibility and Telugu to English Dictionary Android Windows Apple mobile Phones, Smart Phones Tablets... 3 ms attracted by a unique musk odor a fork-shaped tongue: to move in a winding.... Shell and snakes meaning in telugu phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms poisonous American snakes, overview of snake and...